Siste nyheter
NYHETER
Enata | Konferansehotellet på Høyda lever farlig, hvis planene om badeland faller i fisk
961
post-template-default,single,single-post,postid-961,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Konferansehotellet på Høyda lever farlig, hvis planene om badeland faller i fisk

Konferansehotellet på Høyda lever farlig, hvis planene om badeland faller i fisk

Moss Avis . Av Jon Gran.

Bølgene går høyt rundt planene om et badeland i Vingparken på Høyda i Moss. Et nytt konferansehotell kan bli lagt i grus om ikke badelandet kommer på plass. Utbyggerne mener Moss kommune sitter med nøkkelen.

Da Enata Eiendom og driftsselskapet Haut Nordic i januar med brask og bram undertegnet den fram til nå gjeldende intensjonsavtalen for hotellet, uttrykte partene et klart ønske om bygging av et badeland, uten at det ble stilt som betingelse for Haut Nordics drift. Nå er tonen en annen:

– Vi kan ikke klare de leiekrav som Enata Eiendom stiller uten at vi får merinntekter i form av et badeland. Hotellkostadene og dermed også leien er økt siden i vinter. Slik vi ser det nå er det ikke mulig å drive hotellet uten et badeland, sier adm.dir. Sondre Prestegaard i Haut Nordic til Moss Avis.

Marked for hotell

– Hotellet er blitt 20 prosent dyrere enn sist, men også 50 prosent kulere, parerer Espen Klevmark i Enata Eiendom samtidig som han er innforstått med kravene fra Haut Nordic.

Intensjonsavtalen mellom Enata og Haut Nordic går ut nå i juni, men Sondre Prestegaard sier til Moss Avis at avtalen løper videre med den betingelsen at et badeland må på plass.

– Vi ønsker fortsatt å gjøre det vi kan for å få til dette hotellprosjektet i Moss, og vil ikke avslutte samarbeidet med Enata nå. Vi er dypt imponert over hva de har fått til i Vingparken. Et moderne konferansehotell er noe markedet etterspør, men vi er avhengig av å få på plass et badeland, sier Sondre Prestegaard.

263.000 besøkende

De foreliggende hotellplanene går i korthet ut på å bygge et konferansehotell med en kapasitet fra 150 rom i byggetrinn én, til 250 rom i et byggetrinn to.

De samlede utbyggingskostnadene er stipulert til 600 millioner kroner fordelt på 350 millioner på badelandet og 250 millioner på hotellet. I planene er det videre tatt høyde for 50.000 hotellgjestedøgn. Man antar at badelandet vil kunne få 263.000 besøkende basert på beregninger gjort av den svenske badelandsoperatøren Medley.

Kommunen: For dyrt

I arbeidene med etableringen av badelandet var det lagt inn en forutsetning at Moss kommune skulle leie svømmeanlegget. Det har rådmann i Moss, Bente Hedum, vendt tommelen ned for.

Hun har lagt til grunn i sin vurdering en årlig leiekostnad på 28–33 millioner kroner, og har derfor heller anbefalt å ruste opp svømmebassenget i Mossehallen og Høienhald Bad med en årlig kostnad på 15 millioner kroner. I tillegg har rådmannen ønsket å realisere den vedtatte byggingen av svømmehall på Nøkkeland.

Rådmannen fikk i vår støtte for sitt syn i formannskapet i Moss, som da sendte saken uten realitetsbehandling over til fellesnemnda for nye Moss/Rygge kommune.

Nye beregninger

Nå har Enata Eiendom kommet opp med nye beregninger og jekket ned årsleien med to millioner kroner for å imøtekomme kommunens økonomi. Regnestykkene viser at Moss kommune nå kan komme unna med 20 millioner kroner i året i en 30 års periode for å leie badelandet, seks millioner kroner mer per år enn selv å drive gamle Mossehallen og Høienhald videre.

– Selv om våre nye tall viser at kommunen kommer langt bedre ut nå enn før, blir det likevel feil å sammenligne eie og leie. Hvis kommunen vil eie badelandet selv, viser våre beregninger at det faktisk ikke vil koste noe mer enn å drive Mossehallen /Høienhald videre, påpeker Espen Klevmark som håper at kommunen nå vil gå gjennom de nye beregningene.

En forutsetning som Enata legger til grunn for sine regnestykker er imidlertid et forventet årsbesøk på 263.000 noe som skal gi billettinntekter på 28,9 millioner kroner.

– Det er selvsagt en risiko, men basert på besøkstall fra 10 andre badeanlegg i Norge, er dette et realistisk tall. Det er ingen grunn til at Moss skal komme dårligere ut enn f.eks. Skien, Drammen, Asker eller Askim, sier Espen Klevmark og minner samtidig om at et badeland vil ha en langt større betydning for Moss med henblikk på attraksjon og arbeidsplasser, enn et ordinært svømmeanlegg.

Ordføreren: Interessant

– Jeg har lest innspillene fra Enata og synes de er interessante. Men dette er ikke på noen måte gruppebehandlet enda siden budskapet er helt ferskt, skriver ordfører i Moss Tage Pettersen i en epost til Moss Avis.

Han viser til at fellesnemnda i sitt møte 12. juni komme med en anbefaling til Moss kommune.

– Jeg skal ikke forskuttere den behandlingen, men fram til nå har argumentet om å bidra til å løfte Moss sentrum med henblikk på aktivitet ved en svømmehall stått sentralt. Men også kostnadsspørsmålet. Nå må vi se på dette og behandle det på en god måte. Så er jeg sikker på at Moss kommune lander på den innstillingen som kommer fra fellesnemnda da dette er et prosjekt som i hovedsak skal leve i den nye kommunen, skriver ordføreren.

Les originalartikkelen her