Siste nyheter
NYHETER
Enata | Vil bygge mer på Rosenvinge Park – planlegger tre nye blokker
1833
post-template-default,single,single-post,postid-1833,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Vil bygge mer på Rosenvinge Park – planlegger tre nye blokker

Vil bygge mer på Rosenvinge Park – planlegger tre nye blokker

Moss Avis . Av Helge Warberg-Knoll

 

Nå foreligger det planer om å bygge høyere og større i neste byggetrinn på Rosenvinge Park. Totalt øker bruksarealet til 27.000 kvadratmeter. Det er i strid med områdeplanen og større enn Rygge Storsenter.

Kjøpesenteret er på 25.000 kvadratmeter. Med de økte byggehøydene som utbyggeren nå tar til orde for, så vil til sammenligning den samlede utbyggingen av boligmassen på Rosenvinge Park øke fra 22.000 til 27.000 kvadratmeter bruksareal.

– Enata Eiendom søker om å øke utbyggingen fra 22.000 til 27.000 kvadratmeter. I dette byggetrinnet planlegger man cirka 68 leiligheter. Den øvre grensen for utbyggingen ligger på anslagsvis 280 leiligheter, sier Jon Storli i Enata.

Fra lav til høy bebyggelse

Rådmannens forslag til den detaljreguleringsplan for Rosenvinge Park som nå ligger på bordet er at den legges ut til offentlig høring. Saksbehandler Mariann Dalseth fremholder at hovedgrepet i fremlegget er å endre den planlagte utbyggingen fra en tett og lav bebyggelse til tre nye blokker.

Det er området mot sørvest ved den tidligere Skanem fabrikken som nå skal bygges ut. Totalt skal det bygges ca. 68 leiligheter i dette byggetrinnet. Konstituert kommunalsjef, Anne Lise Stokmo, mener at området tåler de høydene som Enata Eiendom AS ønsker på de nye blokkene.

Markant økning

De to høyeste av disse skal bygges i seks etasjer, mens den siste blir på fire etasjer. Den opprinnelige planen la altså opp til en tett og lav bebyggelse med maks utnyttelse på 1700 kvadratmeter. Forslaget som nå er til behandling legger opp til en betydelig økning til 5900 kvadratmeter bruksareal.

Selv om utbygger nå ønsker å bygge høyere enn opprinnelig planlagt, så mener administrasjonen at dette ikke blir et problem for småhusbebyggelsen på Høyda, som ligger i en annen del av området. Byarkitekten mener at grepet med å bygge blokker er forståelig ut fra et byutviklingsperspektiv. Men hun understreker at kvaliteten og størrelsen på utearealene da blir viktig.

Les originalartikkelen her