Siste nyheter
NYHETER
Enata | Satser milliarder på prosjekter i Moss
677
post-template-default,single,single-post,postid-677,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Satser milliarder på prosjekter i Moss

Satser milliarder på prosjekter i Moss

Moss Avis – Av: Helge Warberg-Knoll

Direktør Signe Horn i Rom Eiendom mener Moss er en av de mest spennende byene i intercity-trianglet.

Hun er direktør for strategi og samfunnskontakt i Rom Eiendom AS, som er NSB konsernets eiendomsselskap og forvalter verdier for ca. 12 milliarder. Selskapet har 980 eiendommer, hvor av 330 jernbanestasjoner.

For tiden er tre tunge aktører innen eiendomsutvikling på banen i Moss:
Det er Høgh Eiendom AS, som eier Peterson-området, Verket og Verksåsen med Sponvika.

I sør er det Rom Eiendom som sammen med Moss kommune, Moss havn og Jernbaneverket ser på en utvikling av Prosjekt Sjøsiden. Her er det undertegnet en samarbeidsavtale.

På Høyda har Enata Eiendom sikret seg TrioVing-området og tilstøtende eiendommer. Her pågår det en områderegulering av ca. 124 mål. Her er det planer om både boliger, næring, service, handel, helse og kontorer.

I Rom Eiendom følger man spent med på utviklingen i Moss:
– Vi har jo store planer sammen med kommunen, Moss havn og Jernbaneverket, forklarer direktør Signe Horn.

– Men dette er avhengig av at planene om ny jernbane, vei og havn faller på plass. Derfor vil vi bruke 2014 på ytterligere planlegging.
– Vi ser for oss både boliger, næringslokaler og service på det nedlagte stasjonsområdet og mot havna som skal fylles ut.

– Fra vår side ser vi Moss som en av de mest attraktive byene i intercity-trianglet, som omfatter byene langs Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen til Lillehammer og Gardermobanen. Det skyldes den korte veien til Oslo og at Moss vil få et svært godt togtilbud etter hvert som dobbeltsporet utbygges. I tillegg er det jo rundt Oslo den største befolkningsveksten kommer, understreker Signe Horn.

Kommuneplanlegger Terje Pettersen i Moss kommune synes det er spennende at aktører med økonomiske muskler finner Moss interessant.
– Jeg ser det kun som positivt at så seriøse interessenter er på banen her i byen, sier han.

– Du frykter ikke at de vil trekke i hver sin retning?
– Nei, de har forskjellige planer som utfyller hverandre. Planene til Enata er jo dessuten utenfor sentrum. Videre mener vi at planene på Peterson- området og prosjekt Sjøsiden vil bidra til sentrum på en positiv måte.

– Men det viktigste nå er at disse aktørene lager robuste planer. Det betyr at de må være fleksible og gi muligheter for å områ seg, påpeker Pettersen.

Espen Klevmark i Enata poengterer at selskapet vil bruke 2014 til å bli ferdig med detaljreguleringen av TrioParken.

– Videre håper vi å komme langt med kontrakter med leietakere i helseparken. Der satser vi på delåpning 1. april 2015. Ellers planlegger vi i åpne cafe, bedriftsmuseum og barnehage i løpet av året, sier han.

Høegh Eiendom vil gå gjennom fabrikkbygningene for å vurdere hva som skal være med i fremtidsplanene og jobbe videre med områdereguleringen for Verket.

Les originalartikkelen her