Siste nyheter
NYHETER
Enata | Vil i gang med bygging av 72 leiligheter
1046
post-template-default,single,single-post,postid-1046,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Vil i gang med bygging av 72 leiligheter

Vil i gang med bygging av 72 leiligheter

Moss Avis . Helge Warberg-Knoll.

Nå vil utbyggeren i gang med bygging av ytterligere to blokker på åtte etasjer på Rosenvinge Park. Men på grunn av grunnforholdene må blokkene flyttes i forhold til den opprinnelige planen.

Derfor har Rosenvinge Park AS søkt Moss kommune om dispensasjon for å endre plasseringen av bygningene inne på området. Dette byggetrinnet omfatter et parkeringsanlegg under bakken – og altså to nye blokker.

Vanskelige grunforhold

Da de folkevalgte i teknisk utvalg behandlet denne saken i sitt siste møte, ga de klarsignal for disse endringene. Dette var i tråd med rådmannens innstilling i saken.

Saksbehandler Silvia Rueda Cruz påpekte i framlegget til politikere at det aktuelle området uansett er avsatt til boligbygging og at tomtedelingen ikke berører noen naboer. Grunnen til dispensasjonen er grunnforholdene og problemer med på bygge parkeringshuset under bakken i tråd med den opprinnelige planen.

Bedre plassering av blokkene

Dette påvirker igjen plasseringen av de to blokkene. Derfor er de forskjøvet i forhold til hverandre for å sikre maksimale lysforhold og rom mellom bygningene.

 Fra kommunens side konkluderes det med at forskyvningen gir en bedring av bokvalitetene og bruken av parken på området. Da utvalgsleder Tomas Colin Archer tok saken opp til votering i teknisk utvalg, ble det et enstemmig vedtak om å si ja til dispensasjonen.

Les originalartikkelen her