Siste nyheter
NYHETER
Enata | Bare i høyden på Høiden?
1809
post-template-default,single,single-post,postid-1809,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Bare i høyden på Høiden?

Bare i høyden på Høiden?

Kronikk signert Arnulf Johannessen, Moss og Omegn Tenkepark.

 

Den gamle jordbruksgrenda Høiden, eller Høyda for å bruke et mer moderne språk, er det ikke mye igjen av. Kun noen få gamle bygninger og steingjerder hist og pist, minner om det landskapet som en gang var der.

På den tidligere jordbrukseiendommen Lilleeng, senere Rosenvinges fabrikk, reiser det seg noe som mest av alt ligner «New York-light». For at misforståelser ikke skal oppstå, Moss og Omegn Tenkepark har intet imot at man omdisponerer gamle industriområder til boligformål. Snarere tvert imot. Både omdisponeringen selv, og det at man bygger i høyden, bør være et viktig bidrag til jord- og arealvern.

Forutsatt at politikerne ikke etterlever Ole Brums motto: «Ja takk, begge deler!» I vår region tyder dessverre mye på at så er tilfelle.

Det bygges flere steder på Høyda for tiden. På det gamle Høiden-jordet, like øst for Vinkelen, reiser nybygget til Sparebank 1 seg. Vel og bra alt sammen, men Moss og Omegn Tenkepark stiller spørsmålet: hva med eneboligbebyggelsen mellom Høydaveien og Vinkelen? Vil den fortsatt ha en framtid etter at Rygge blir innlemmet i Moss? Eller får vi en høydavariant av Nyquistbyen?

Gammel og sammensatt historie

Boligområdet hører til Høydas eldste og har en sammensatt historie. Høydaveien 34 er det tidligere småbruket Sandbakke, i flere generasjoner eid av familien Thorkildsen. Nummer 28 er trolig det eldste huset i Høydaveien og gikk i gamle dager under navnet Tittut. Husene videre nordover i Høydaveien ble tidligere benevnt som «Klubbenhus». Det underlige navnet kom av Hans Kristiansens kallenavn, «Klubben». I 1920-årene satte Kristiansen opp en rekke boliger, og et par småbruk for salg på Høyda. Kristiansen drev senere et godt kjent transportfirma i Moss. «Klubbenhusene» er kulturhistorie så det holder.

Nederst i Høydaveien ligger nummer 10, en gang våningshus på småbruket Kjellstad. Mange vil huske at familien Lofstad bodde der. Under krigen var eiendommen i eie av Hjørdis og Einar Edvardsen. Vi føyer til at Hjørdis Edvardsen drev med betydelig motstandsarbeid.

Resten av bebyggelsen mellom Vinkelen og Høydaveien er stort sett oppført i 1950 og -60-årene. Ved Høydaveiens ende står fremdeles det fine treet «Høydalønna», tidligere tuntre på Høiden gård. Heldigvis er lønna vertstre for misteltein. Treet er med det automatisk fredet!

I «Forslag til planprogram for kommuneplan for nye Moss kommune 2020-2031», står det blant annet under punktet «Nødvendige utredninger»: «Småhusområder – fortetting – er det behov for differensiering og/eller egen plan?».

Så vidt vi har forstått det, trives beboerne godt i Høydaveien og Vinkelen. Vi skal på ingen måte krisemaksimere noe som helst. Likevel er vår oppfordring til beboerne i området at de følger utviklingen i eget nærmiljø nøye.

Blir mest sannsynlig mer trafikkert

Vinkelen vil trolig bli atskillig mer trafikkert enn det den er i dag. Høydaveien er, inntil videre, fysisk stengt for gjennomkjøring. Det bør den fortsatt være også etter 2020. Åpnes det for økt trafikk også der, tror vi bokvaliteten forringes kraftig og at en styrt avvikling av hele boligområdet blir resultatet.

Avslutningsvis viser vi til et godt innlegg som Torodd Hauger hadde i Moss Avis for en tid siden. Han understreket at det ble lagt for dårlig til rette for bygging av eneboliger i Rygge. Det bør i så fall være et mer enn godt nok argument for å hegne om de eneboligområder som allerede finnes.

Hva det aktuelle området angår, har flere småbarnsfamilier etablert seg der i de senere år, en utvikling som alle bør ønske seg. Derfor, fortsatt enveiskjørt Høydavei!

Les originalartikkelen her